אגף הנדסה

               handasa.jpg
 
 

מטרת האגף 

מטרת האגף הינה להבטיח את האיכות של הבניה ופיתוח המרחב הציבורי בכפר.

תפקידי האגף

 • ניהול וקידום מערך התכנון בכפר לרבות תכניות מתאר, תכניות בניין עיר ותכניות בינוי .
 • תכנון ופיתוח מבני ציבור לרבות: בתי ספר, גני ילדים, מוסדות ציבור וכו', שיפוץ מבני ציבור .
 • תכנון ופיתוח תשתיות מים, ביוב וניקוז.
 • ליווי תכנון ופיתוח תשתיות חשמל ותקשורת .
 • תכנון ופיתוח כבישים , צמתים, חניונים, תחזוקת תשתיות הכבישים כולל מדרכות.
 • תחזוקת תשתיות קיימות לרבות: מים, ביוב, ניקוז, תאורה וגינון .

 

תכניות ופרויקטים

תכנון

 1. >> תכנית ואדי אלפש א'- תכנית מס' 356-0144261
 2. >> תכנית אלוואנסה
 3. >> תכנית לשכת הרווחה - בתכנית מס'- 304-0195727
 4. >> תכנית ואדי אלפש ב'
 5. >> תכנית אב לביוב
 6. >> תכנית תחנת שאיבה ח'לת עלי משנית

 

דיונים והחלטות של הועדה המרחבית לתכנון ובניה רכס הכרמל החלטת ישיבת הועדה המחוזית לכביש עוקף דרומי.pdfהחלטת ישיבת הועדה המחוזית לכביש עוקף דרומי

דיון בתכנית מפורטת -להיתרי בניה (לשכת הרווחה,דאליה).pdfדיון בתכנית מפורטת -להיתרי בניה (לשכת הרווחה,דאליה)