תכנית אב לביוב

​מטרת התכנית הינה קביעת מדניות ואבני דרך לפיתוח מערכת הביוב העתידית, מיפוי המערכת הקיימת, בדיקת כושר ההולכה שלה , תכנון והתווית מערכת הביוב העתידית תוך שילוב והתאמת מערכת הביוב הקיימת בכדי לתת מענה לצורכי הפיתוח העתידיים של היישוב .
התכנית נדונה בוועדה מחוזית חיפה ואושרה להפקדה .