נגישות

 

 

נגישות -אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירותאו שר אליהםשימוש במתקנים והשתתפות בתכניות וב המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, צמאיבטחוני


מה העובדים צריכים לדעת על חוק השוויון ונגישות>> 

 

הודעות: