תכנית תחנת שאיבה ח'לת עלי משנית

​התחנה נועדה לקלוט ביוב של השכונות הדרומיות של דלית אל כרמל: שכונת פנינת הכרמל וחלק משכונת ח'לת עלי .
התכנית עמדה בתנאי הסף של ועדה מחוזית ונדונה שם במהלך חודש נובמבר 2014.