פרוטוקולי הוועדות

​תאריך ועדה מיגור אלימות​​ נושאי הדיון​
30/10/2014​ ועדת מיגור אלימות.pdfועדת מיגור אלימות>> ​כללי​
​​
 ​
​תאריך ​ועדת מכרזים גביה​ ​נושאי הדיון​
6/11/2014​ ועדת מכרזים גביה.pdfועדת מכרזים גביה>>​ כללי​
4/8/2014​ פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מתאריך 4.pdfפרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים >>
 
תאריך​​ ​ קידום מעמד הילד​ נושאי דיון​​
23/10/2014​ ועדת קידום מעמד הילד.pdfועדת קידום מעמד הילד>>​ כללי​
​7/2/2016 פרוטוקול ועדת שמות מתאריך 7-2-16
 
​תאריך ​ ועדת שמות​ נושאי הדיון​​
21/10/2014​ ועדת שמות.pdfועדת שמות>>​ כללי​
 
​תאריך ​ועדת תמרורים​ נושאי הדיון​​
15/8/2014​ ועדת תמרור.pdfועדת תמרור>>​ כללי​
 
​תאריך ​ועדת תרבות וספורט​ נושאי הדיון​​
16/11/2014​ ועדת תרבות וספורט.pdfועדת תרבות וספורט>>​ כללי​
כללי​
 
​תאריך ועדת תשתיות​ נושאי הדיון​​
4/11/2014​ ועדת תשתיות4-11.pdfועדת תשתיות>> כללי​
13/11/2014​ פרוטוקול ועדת תשתיות 13-11.pdfפרוטוקול ועדת תשתיות >>​​​ כללי​
 
​תאריך ועדת איכות הסביבה​​ ​הדיון​

15.3.2015

ועדת איכות הסביבה -5-3-15.pdfועדת איכות הסביבה -5-3-15. כללי​
 
​תאריך ועדת בטיחות בדרכים​ ​נושא הדיון
​9-10-2017 פרוטוקול ועדה לבטיחות בדרכים מתאריך 9 לאוקטובר 2017.pdfפרוטוקול ועדה לבטיחות בדרכים מתאריך 9 לאוקטובר 2017 ​מעברי חציה
כניסה לבית קברות,מעקות בטיחות
 
​​תאריך ועדת תמיכות​ ​נושא דיון
​11-10-2017 פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מיום 10 לאוקטובר.pdfפרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מיום 10 לאוקטובר ​אישור תבחינים לפי נוהל תמיכות במוסדות ציבור במועצה מקומית