דוחות כספיים

dohot kaspeem.jpg

 

 

במסגרת הוגנות ושקיפות במתן השירותים מפרסמת מועצת דאלית אל כרמל את הדוחות הכספיים השנתיים.

               ​