אות דאלית אל כרמל

 

קריטריונים לבחירת מועמדים ל "אות דלית אל כרמל"

 
*  "אות דלית אל כרמל " מהווה ציון והכרת תודה והערכה של הקהילה בדלית אל כרמל למפעל חיים של מקבל/ת העיטור.
 
*  העיטור יוענק עבור פעילות מתמשכת, למען החברה במדינה בכלל ובכפר בפרט.
 
*  העיטור יוענק בגין חלוציות, התמדה, פעילות למען דו-קיום, יצירתיות, הנהגת  חידושים ומסורות, פיתוח תחומי פעילות, מעשי מופת מתמשכים.
 
*  העיטור יחולק מידי שנה לשלושה , ניתן להעניקו גם למועמדים שנפטרו עד לפני 20 שנה.
 
*  הוועדה תדון בהמלצות לגבי גברים ונשים שהינם בני 60  ומעלה על מפעל חיים וכל הגילאים למקרים מיוחדים ( הצטיינות, תרומה משמעותית לחברה ).
 
*  הוועדה תדון בהמלצות לגבי גברים ונשים המתגוררים בדלית אל כרמל מעל 10 שנים, או מועמדים חיצוניים שתרומתם משמעותית לחברה.
 
*  בקביעת הזכאים לקבלת "אות דלית אל כרמל ", תתחשב הוועדה, ככל האפשר, בהרכב הדמוגרפי במרקם המיוחד של אוכלוסיית העיר. הוועדה צריכה לשאוף לשוויון בין נשים לגברים בבחירת "יקירי דלית אל כרמל ".
 
*  הוועדה תוכל לראיין מועמדים, עפ"י הצורך.
*  תעודת "אזרחות כבוד " אינה קשורה בנושא " אות דלית אל כרמל". 

 חברי ועדת האות

 1.  רפיק חלבי
 2.  והבה והבה
 3.  אמיר סאלח
 4.  אקרם חסון
 5.  פהמי חלבי
 6.  סמי מוסטפא
 7.  סודקי חסון
 8.  רושדי נטור
 9.  סמי מקלדה
 10.  שמס חסון
 11.  יוסף חדיד
 12.  רושדייה בירני
 13.  רימא נטור
 14.  הודא והבה
 15.  רפעת קדור
 16.  מג'יד קרא
 17.  נזיה עיסמי
 18.  יו"ר מועצת התלמידים
 19.  מג'יד חוסיסי
 20.  נזיה קדור
 21.  באסם כמאל
 22.  שיח' אבו מוניר קאסם נסר אלדין
 23.  אימאן ח'ליפה
 24.  עלמי נאטור

 

קריטריונים לבחירת יקירי דאלית אל כרמל נספח א.pdfקריטריונים לבחירת יקירי דאלית אל כרמל נספח א

שאלון למילוי פרטים אישיים נספח ב.pdfשאלון למילוי פרטים אישיים נספח ב