חברי המועצה

 

 

rafik halabi.jpg

רפיק חלבי

ראש המועצה

halabi_r@netvision.net.il

 


  

והבה והבה.jpg 

והבה והבה

מ"מ ראש המועצה

יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה

יו"ר ועדת הרווחה והמלחמה בסמים

יו"ר ועדת תמרור ותחבורה

052-6022022

wahbyw@gmail.com

 


 

אמיר עיסמי.jpg 

אמיר עיסמי

סגן ראש המועצה

יו"ר ועדת מכרזים

יו"ר ועדת גבייה

יו"ר ועדת מנגנון


057-2214706

amirs67@walla.com

 


 

מועין חלבי.jpg 

מועין חלבי 

יו"ר ועדת החינוך

054-6204422

 

 


עאמר חסיסי.jpg 

עאמר חסיסי

יו"ר ועדת תרבות נוער וספורט

יו"ר הועדת לאיכות הסביבה

יו"ר הועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור

052-8657840

amerh@kki.org.il

 


עלמי.jpg 

ניסים אבו חמד

ועדת הכספים

עדת התמיכות(ארנונה)

0523241410

 חסיב והבה.jpg 

כרמל חלבי

ועדת שימור אתרים

ועדת רישוי עסקים​​

ועדת תחבורה ותמרור מקומי ​

ועדת מנגנון ​

ועדת לבטיחות בדרכים 

ועדת תרבות נוער וספורט 

industry@gestelit.co.il​

0525777830סאאיד חלבי.png 

יוסף חדיד

יו"ר ועדת תיירות

0542666745

 ועדת מל"ח

 ​הועדה לקידום מעמד הילד

ועדת בקורת

ועדת שמות

הוועדה לאיכות הסביבה​ חסיב והבה.jpg​ 

חמיד חלבי

יו"ר הועדה לבטיחות בדרכים

 177@delek.co.il

0527393976​

 


פואד זהר אלדין.png 

האני חדיד

052-5729991

 


shames hasoon.jpg 

כמאל כמאל 

 ועדת חינוך

ועדת תרבות נוער וספורט 

ועדת הנחות 

ועדת שמות 

ועדת משנה תמיכות ​

 


כרמי מקלדה.jpg 

 

סאמר ביראני

052-4546229

 


חסיב והבה.jpg 

רפיק בסיס

יו"ר ועדת בקורת ​​

יו"ר האופוזיציה

ועדה מקומית לתכנון ובניה

 ועדת מל"ח

 ועדת מכרזים ​

הועדה לקידום מעמד הילד​

ועדת שמות

ועדת משנה תמיכות 

וועדת תשתיות ואחזקה 

ועדת הרווחה ומלחמה בסמים

ועדת תיירות

וועדת להנצחת זכרם של נרצחי הטרור

ועדת מנגנון

ועדת תחבורה ותמרור מקומי 

ועדת כספים​

052-2521262


 

 

 


 

 מרזוק קדור.jpg

מרזוק קדור

ועדת שמות 

ועדת בקורת ​


052-8606961

 

 

 

 

 
 

​​