הקלטת ישיבה מתאריך 4.4.2017

הקלטת ישיבת המליאה של המועצה המקומית דלית אל כרמל מתאריך 4.4.2017