הקלטת ישיבה מתאריך 11.4.2017

הקלטת ישיבת מליאה של המועצה המקומית דלית אל כרמל מתאריך 11.4.2017