דרושים ומכרזים

  
  
  
מכרז -פומבי מספר 48-2017 להשמת עובדים מקצועיים בתחום האכיפה והגבייה.pdfמכרז -פומבי מספר 48-2017 להשמת עובדים מקצועיים בתחום האכיפה והגבייה24/09/2017 12:00
מכרז 48-2017השמת עובדי אכיפה וגביה.pdfמכרז 48-2017השמת עובדי אכיפה וגביה24/09/2017 12:00
הארכת מועד הגשה- פרסום מכרז 38-2017 שיקום כבישים ותשתיות בשכונות ותיקות.pdfהארכת מועד הגשה- פרסום מכרז 38-2017 שיקום כבישים ותשתיות בשכונות ותיקות24/09/2017 15:00
פרסום מכרז 52-2017 ביצוע עב הנחת קווי ניקוז תת קרקעיים.pdfפרסום מכרז 52-2017 ביצוע עב הנחת קווי ניקוז תת קרקעיים08/10/2017 15:00
פרסום מכרז 55-2017 ביצוע עב הקמת מגרש אימונים.pdfפרסום מכרז 55-2017 ביצוע עב הקמת מגרש אימונים08/10/2017 15:00
פרסום מכרז 56-2017 ביצוע עב שיפוץ חטיבת ביניים.pdfפרסום מכרז 56-2017 ביצוע עב שיפוץ חטיבת ביניים08/10/2017 15:00
​​