דרושים ומכרזים

  
  
  
החברה הממשלתית לתיירות.pdfהחברה הממשלתית לתיירות20/02/2018 00:00
מכרז לביצוע עבודות להקמת אולם מופעים במרכז תרבות בתחום המועצה המקומית דלית אל.pdfמכרז לביצוע עבודות להקמת אולם מופעים במרכז תרבות בתחום המועצה המקומית דלית אל21/02/2018 15:00
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז-אספקת התקנה ותחזוקה של מחשבים.pdfהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז-אספקת התקנה ותחזוקה של מחשבים28/02/2018 00:00
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז-אספקת ריהוט וציוד.pdfהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז-אספקת ריהוט וציוד28/02/2018 00:00
​​