דרושים ומכרזים

  
  
  
מכרז מס 57-2017 - פרק א לאספקת ציוד קולנוע  למרכז טכנולוגי בית ספר עתיד.pdfמכרז מס 57-2017 - פרק א לאספקת ציוד קולנוע למרכז טכנולוגי בית ספר עתיד30/11/2017 15:00
מכרז מס 58-2017 - פרק א לאספקת ציוד רובוטקה למרכז טכנולוגי בית ספר הטכנולוגי.pdfמכרז מס 58-2017 - פרק א לאספקת ציוד רובוטקה למרכז טכנולוגי בית ספר הטכנולוגי30/11/2017 15:00
כתב כמויות רובוטיקה 58-2017.pdfכתב כמויות רובוטיקה 58-201730/11/2017 15:00
מכרז מס 58-2017 - פרק ב לאספקת ציוד רובוטקה למרכז טכנולוגי בית ספר הטכנולוגי.pdfמכרז מס 58-2017 - פרק ב לאספקת ציוד רובוטקה למרכז טכנולוגי בית ספר הטכנולוגי30/11/2017 15:00
מכרז מס 58-2017 - פרק ג לאספקת ציוד רובוטקה למרכז טכנולוגי בית ספר הטכנולוגי.pdfמכרז מס 58-2017 - פרק ג לאספקת ציוד רובוטקה למרכז טכנולוגי בית ספר הטכנולוגי30/11/2017 15:00
כתב כמויות קולנוע.pdfכתב כמויות קולנוע30/11/2017 15:00
מכרז מס 57-2017 - פרק ב  לאספקת ציוד קולנוע  למרכז טכנולוגי בית ספר עתיד.pdfמכרז מס 57-2017 - פרק ב לאספקת ציוד קולנוע למרכז טכנולוגי בית ספר עתיד30/11/2017 15:00
מכרז מס 57-2017 - פרק ג לאספקת ציוד קולנוע  למרכז טכנולוגי בית ספר עתיד.pdfמכרז מס 57-2017 - פרק ג לאספקת ציוד קולנוע למרכז טכנולוגי בית ספר עתיד30/11/2017 15:00
קול קורא להפעלה מיזם נור דאלית אלכרמל.pdfקול קורא להפעלה מיזם נור דאלית אלכרמל07/12/2017 00:00
​​