דרושים ומכרזים

  
  
  
מכרז 30-2017 שירותי הסעות של תלמידים.pdfמכרז 30-2017 שירותי הסעות של תלמידים26/07/2017 16:00
מכרז פומבי 43-2017 לביצוע סקר לנכסי המועצה ולהספקת זכות שימוש במערכת נכסים.pdfמכרז פומבי 43-2017 לביצוע סקר לנכסי המועצה ולהספקת זכות שימוש במערכת נכסים15/08/2017 12:00
​​