תקציב המועצה

taktsev.gif

במסגרת הוגנות ושקיפות במתן השירותים מפרסמת מועצת דאלית אל כרמל את תקציב המועצה.

 

 

 

תקציב המועצה לשנת 2015 


 

 תקציב 2015- אושר במליאה מס15-12 14.04.2015 .pdfתקציב 2015- אושר במליאה מס15-12 14.04.2015

 רבעון 3 שנת 2015.pdfרבעון 3 שנת 2015