נגישות דלג לאזור תוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
DaliaTV Instagram Facebook
  • תשלומים
  • תיק תושב
  • דרושים ומכרזים
  • טפסים
  • ספר טלפונים
  • פניות הציבור

תקציב המועצה

taktsev.gif

במסגרת הוגנות ושקיפות במתן השירותים מפרסמת מועצת דאלית אל כרמל את תקציב המועצה.

 

 

 

תקציב המועצה לשנת 2015 


 

 תקציב 2015- אושר במליאה מס15-12 14.04.2015 .pdfתקציב 2015- אושר במליאה מס15-12 14.04.2015

 רבעון 3 שנת 2015.pdfרבעון 3 שנת 2015

 

 

  • אירועי תרבות