הודעות לציבור

duyuru.jpg


  • קבלת קהל, חופשות וכוננות.​

  • מכרזים פומביים.

  • חוקי עזר.

  • שמות מקומות ציבוריים.

  • רשימת ספקים וקבלנים.

  • שינויים בהסדרי התנועה.

  • מצב חירום והיערכות לשעת חירום.

  • רשות החינוך המקומית.

  • הנחיות מנהליות.