שילוט ופרסום

shelot.png
מועצת דאלית אל כרמל גיבשה הנחיות להצבת שילוט בכפר לצורך המטרות הבאות:
  • שמירה על חזות נאה ואסתטית של הכפר.
  • קביעת קריטריונים אחידים להצבת שילוט בתחום הכפר.
  • יצירת שילוב עיצובי בין השילוט המבוקש לשלטים סמוכים, ובין השילוט המבוקש למבנה ולסביבה.
  • הגנה על הציבור בקביעת כללי בטיחות בהקמת השילוט. 

 

בקשה לקבלת רישיון להצגת שלט לשנת הכספים 2014.pdfבקשה לקבלת רישיון להצגת שלט לשנת הכספים 2014.

חוק עזר שילוט 2014.